ZATERDAG 2 JUNI, ANKEVEEN (NH):
WORKSHOP MARKET TIMING

 
  • Beleggen in 2007 en daarna
  • Goud en zilver als fundament
  • Toekomstverwachtingen financiŽle markten
  • Met Raymond Merriman en speciale gast Willem Middelkoop
Aanmelden vůůr 1 mei = 75 euro korting!
Hartelijk welkom op deze
column-pagina
over edelmetalen
Column 49: dd 28 maart 2007 Auteur: Irma SchogtGoud en zilver en gerelateerde aandelen in de toekomst

De onder de markt liggende meespelende factoren die de goud- en zilverprijs - en de mijnen en discoveries - eigenlijk omhoog moeten sturen kunnen onder edelmetaallezers als bekend verondersteld worden. De ene nieuws-alert volgt de andere op, velen zitten op het puntje van de stoel (of niet meer?): hoe lang kan het nu nog duren?!

Als marktanalist wil ik daar graag nu vanuit mijn ‘Market Timing hoek’ het licht over laten schijnen, en vanuit een soort langetermijn-helikopterview naar de huidige situatie afdalen. Ik nodig u uit om punt voor punt met mij mee te lezen, tot mijn persoonlijke voorkeursverwachting aan het slot.


Maandgrafiek XAU mijnenindex vanaf 1988.


Helikopterview
De XAU is een in de goud- en zilver mijnenbedrijvenindex waarin 16 grote mijnbedrijven domineren. Deze grote jongens hebben hun toekomstige goudposities (die ze produceren en verkopen) grotendeels afgedekt.
Eén van de eerste zaken die mij aan de langetermijngrafiek (hier vanaf 1988) opvalt, is dat de XAU eind jaren ’90 in een dalende fase verkeerde terwijl de aandelenindices het wereldwijd toen heel goed deden. Tot het jaar 2000 in de XAU net boven 40 een dal ontstond wat wij market timers een langetermijn dalfase noemen. Net zoals goud in 2000-2001 een diep dal doormaakte (en zilver in iets mindere mate), zo deed de XAU dat ook. Gezien het golvenpatroon op de lange termijn, lijkt XAU mij meer te correleren met de goudprijs dan met de aandelenmarkten. Net als commodities bevinden goud en zilver zich volgens de market timing methodologie in een opwaartse fase tot ver in het volgende decennium, terwijl aandelen zich daarentegen (aan ware inflatie gecorrigeerd) in de neerwaartse fase bevinden.

De middellange-termijnfluctuaties
Binnen die heel lange termijn van +/- 18 jaar komen enige subfasen voor, waaronder een van 6 jaar. Het dal in het jaar 2000 noemen wij dan ook het eerst 6-jaars cyclusdal in de langetermijn XAU cyclus. Cycli zijn dynamisch en kunnen 1/6 deel van hun mediane lengte afwijken. Deze 6-jaars cyclus kan dus 5 tot 7 jaar duren en nog steeds een 6-jaars cyclus genoemd worden. In >80% van de tijd gaat deze regel op en komen we hier goed mee uit de voeten.

Mei 2005 dook de XAU naar een dieptepunt van 78,23 (X op de maandgrafiek hierboven). Het kan zijn dat deze correctie in mei 2005 al het begin van een nieuwe 6-jaars golf was. Als dat zo is dan is dat goed nieuws voor de XAU. Die kan dan omhoog - als het eenmaal uit het sinds eind 2005 zijwaartse patroon weet te breken. We krijgen deze positieve kijk echter pas bevestigd als de XAU zich boven een gap down gebied van 153,28-157,46 weet te manoeuvreren. Deze neerwaartse kloof ontstond twee dagen na de top in mei 2006 tijdens de paniekverkoopgolf. Tot het gap down wordt gevuld blijft er gevaar aan de onderzijde aanwezig.


XAU weekgrafiek vanaf februari 2005. 1B= mei 2005, 2A= oktober 2006. Komt er een 2B, of blijft deze uit?

Pas op voor instortingsgevaar
Het gevaar schuilt erin dat er een hertest volgt van het dal van oktober 2006, op 117,04. Zie 2A op de grafiek. Met een huidige koers van 139 (26 maart 2007) begint er zich op de weekgrafiek een hoofdenschouderspatroon af te tekenen. Het lijkt erop dat de XAU nog terug wil zakken om het 120,00-gebied te testen. Als dat overeind blijft, dan hebben we een opwaarts hoofdenschouderspatroon te pakken met een “uitbraak” neklijn rond 148-150. Gaan we echter door 117,04 heen, dan kan de daling nog dieper gaan, misschien tot 95,28 +/- 9,02, hoewel het 108-gebied ook steun biedt. Dat zou een instapmoment representeren want het betekent dat dit het einde is van een oudere 6-7 jaars cyclus. Wij denken dat er een hoofdenschouderspatroon wordt gevormd, met steun tussen 118-124,50. Maar lees verder.

… Ook in gerelateerde markten
Cyclusmatige redenen om aan te nemen dat dit testscenario van het 120-gebied opgeld doet, komen uit de goud- en zilvermarkt zelf. Goud en zilver zijn nu in een fase waarin wij tussen nu en 9 weken een dal verwachten. Dit dal kan richting de 600-620 gaan in goud, en in zilver naar 1210-1250, met een risico naar beneden wanneer deze beide markten het dal van oktober vorig jaar nog eens gaan testen. Die kans is t/m juli 2007 in beide markten aanwezig. (Lees ook mijn eerdere column op deze site)

Voegen we daaraan toe, dat
1) toen de aandelenmarkt van eind februari jl. tot 5-14 maart jl. stevige klappen kreeg en goud en zilver in die verkoopvlucht mee naar beneden moesten, en…
2) wij op basis van historische gegevens met >90% kans waarschijnlijk achten dat het dit jaar weer gaat gebeuren dat er een (in >85%) meer dan 20% daling in VS aandelen in het verschiet ligt;
3) de grootste kans is dat het uiteindelijke dal dit jaar idealiter vóór eind juni is gerealiseerd…
… Dan zou als dit inderdaad zo gaat plaatsvinden, dit de kans op een verdere forse daling in goud en zilver (en dus in goud- en zilver gerelateerde zaken als mijnenaandelen en discoveries) zoals hierboven beschreven vergroten.

Goud daggrafiek vanaf oktober 2006. PB= primaire bodem, begin v/d cyclus. ½ PT= Top van 1ste helft primaire cyclus.
½ PB= halfprimaire cyclusbodem, ongeveer halverwege de cyclus.
Oktober 2006 noteerde goud 560: een belangrijke steun.

En nu?
Breekt de XAU uit boven het kloofgebied (gap down) van 153,28-157,46, dan kan dat als een koopsignaal beschouwd worden. Een eerste uitnemen van een gevormde neklijn (weekgrafiek) op 150 kan explosief zijn!
Gaat XAU echter (kan samen met de aandelenmarkt elk moment zeker na Pasen beginnen) naar beneden, en blijft het hangen in de “120-steunzone” dan kan dat naar onze mening al en instapmoment zijn. Houdt dit gebied geen stand dan kan de XAU doorzakken naar rond en onder de 100, de koers waar deze index in 1979 ooit mee begonnen is.

Natuurlijk hangt veel af van wat er in de andere belangrijke financiële markten gebeurt. 2007 zal volgens wat wij van planetenstanden in relatie tot beursgedrag weten toch een overwegend positief jaar zijn en daar passen geen al te grote drama’s in. Hoe dan ook, vanaf september 2007 komen de edelmetalen en daaraan gerelateerde markten in een beter vaarwater. Zou er voor die tijd nog een extra dip optreden in deze markten, dan denken wij dat dit een voor de lange termijn uitgelezen gelegenheid is om bij te kopen, voor een mooie reis naar boven - die uiteindelijk bijna onvermijdelijk lijkt te zijn.


Irma Schogt

 

Irma Schogt: Voorheen jarenlang vreemdevalutahandelaar bij ABNAMRO, Nederlandse distributeur van Merriman’s market-timingmethode. Merriman ontwikkelde een market-timingmethode op basis van historische grafieken, geokosmische invloeden en technische analyse.

De auteur bezit op het moment van schrijven posities in de genoemde commodities. De handel in financiële instrumenten is altijd voor eigen risico. De koper dient te allen tijde zelf onderzoek te doen naar risico’s. De auteur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden verliezen aan de hand van bovenstaande column.

 


ZATERDAG 2 JUNI, ANKEVEEN (NH):
WORKSHOP MARKET TIMING

 
  • Beleggen in 2007 en daarna
  • Goud en zilver als fundament
  • Toekomstverwachtingen financiŽle markten
  • Met Raymond Merriman en speciale gast Willem Middelkoop
Aanmelden vůůr 1 mei = 75 euro korting!

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ook hierbij is weer het edelmetaal-info.nl uitgangspunt: deze column kan als startpunt dienen voor je eigen onderzoek.

Deze column is geschreven op persoonlijke titel van de auteur. De mening van de auteur of de strekking van de column kan tegenstrijdig zijn met de mening van de webmaster of andere columnisten. Het intelectueel eigendom van de column en dus de copyrigths liggen bij de auteur. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site gekopieerd worden en op één of andere manier elders worden weergegeven.
2005 2006 2007© Wilbert Geers
 

 

 
 Disclaimer: ik kan de juistheid, integriteit en kwaliteit van mijn websites niet garanderen en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven.   Ideeën of vragen.......stuur me een e-mail: edelmetaal@wilbertgeers.nl


T