Hartelijk welkom op deze
column-pagina
over edelmetalen
Column 45: dd 5 februari 2007 Auteur: Irma SchogtEdelmetalen vanuit een andere hoek bekeken

De kip of het ei
Weet u nog? De bomen leken voor de edelmetalen tot voorjaar 2006 tot in de spreekwoordelijke hemel te groeien, totdat er daar flink de klad in kwam. Nu kan ik een heel verhaal ophangen over de fundamentele factoren die daaraan ten grondslag lagen, maar dat hebben al zoveel mensen gedaan – vaak achteraf – en dat ga ik dus niet doen. Ik bekijk de markten het liefst vanuit cyclusanalyse omdat dat ik daarin een instrument heb gevonden waar het meest waarschijnlijke toekomstige koerspatroon vaak al in vervat ligt. De fundamentele factoren lijken zich vaak keurig daarnaar te schikken en vormen dan eerder een bevestiging dan een oorzaak.

Beknopte uitleg cyclusanalyse
Dynamische cyclusanalyse is één van de basiscomponenten van de methode waar ik mee werk. Het is ontstaan uit onderzoek naar meer dan drie eeuwen aandelenbeursgeschiedenis waaruit bleek dat die niet zo maar lukraak bewegen, maar in steeds weerkerende cycli en patronen. De link was daarna gauw gelegd: want andere beurzen zoals goud en zilver kennen ook hun eigen cycli en golvenpatroon. Vergelijk het met eb en vloed, iedere markt is een zee met zijn eigen getijdenschema…
Een cyclus of golf meten we van dal tot dal en zijn op minstens 80% van de gevallen toepasbaar, mits we ze een mate van afwijking, een zgn. “orb” van 1/6 deel van de mediane lengte toekennen. (Mediaan = middelste van de naar grootte gerangschikte waarnemingen.) Een primaire cyclus in goud bijvoorbeeld van mediaan 18 weken kan dus 15, maar ook 21 weken duren. Alle cycli bestaan weer uit kleinere subcycli ofwel fasen, en maken zelf ook deel uit van langere cycli.

Goud en zilver op deze manier bekeken
Goud heeft vermoedelijk een langetermijncyclus van 25 jaar: augustus 1976 begon er eentje met een dal op 99,00 en 25 jaar later, in 2000 en 2001, volgde er een dubbele bodem van 250-260. Wanneer dit juist is, dan zijn we in 2007 pas in jaar 6 – 8 van deze relatief jonge 25-jaars cyclus. Een cyclus is in zijn jonge jaren (beginstadia) altijd bullish. Goud heeft daarom dus alles in zich om de komende jaren nog flink omhoog te willen. De meest bearish eigenschappen komen in welke cyclus dan ook pas aan het einde van de periode: als de beurs zijn hoogste koers van die cyclus gezet heeft zit er niets anders meer op dan een gezonde correctie.

Zo’n correctie bedraagt veelal 38 tot 62 procent van de stijging van de gehele looptijd. Vandaar dat de dalingen aan het einde van marktcycli het steilst zijn of een lange tijd in beslag nemen. Het is een ontegenzeggelijk een immens voordeel om minstens van het bestaan van deze cycli op de hoogte te zijn. Vaak zie je juist vóór de top in zicht komt (en de daling begint) nog veel privé-beleggers instappen, aangetrokken door de op volle toeren draaiende commercietrein rond die ene markt. Wanneer iedereen enthousiast is over een bepaalde markt of product, duurt de groei vaak al erg lang en is de markt rijp voor een gezonde correctie.

De 25-jaars cyclus in goud eindigt pas tussen 6 jaar voor en na 2025. Dus dat is op zijn vroegst pas 2019, nog lekker ver weg. Maar in de tussentijd hebben we daar wel te maken met een subcyclus daarvan, een 8 ½- jaars cyclus, die uit twee fasen van 4 ¼ jaar bestaat, of drie fasen van 34 weken en/of beide. Daar kunnen we op forse tussentijdse correcties getrakteerd worden, waar we rekening mee willen houden. Sinds het dal in 2000 zagen we het eerste 34-maands dieptepunt in mei 2004 (op 372), precies op de dag dat de planeet Venus van ons af gezien retrograde draaide. (Verderop meer daarover.) Maar er lijkt ook een 4 ¼-jaars cyclus in het spel te zijn, want de daling vanaf de top in mei 2006, de laatste ferme daling, die had alle karakteristieken van een 4-jaars cyclus. En hoe langer de cyclus die afloopt, (richting de ebfase) hoe groter de daling. Van boven de 700 naar halverwege de 500, was deze neergang de steilste in 4 jaar tijd, meer dan 20% bedragend. Want van april 2001, met een koers van 255, was goud naar een top in mei 2006 van 732 gestegen. De correctie kwam na ruim 5 jaar, dus binnen de bandbreedte van een 4 ¼-jaars cyclus, en bedroeg op een haar na 38% van de totale stijging.

Tweede component: planeetbewegingen
De tweede component van de methode is zeer onconventioneel, maakt de methode nauwkeuriger én uniek in zijn soort. De grondlegger van de market-timingmethode, Raymond Merriman, heeft minutieus onderzoekswerk verricht, door in diverse markten de meest significante toppen en dalen te vergelijken met de planeetstanden rond die tijd. Wat bleek? De lange termijnmarktcycli (de hoogste toppen en dalen in eeuwen) komen overeen met lange termijn planetaire cycli. Zeldzame gebeurtenissen aan de hemel komen min of meer gelijktijdig met zeldzame gebeurtenissen op aarde (beurzen in dit geval). Uiteindelijk heeft dit onderzoek opgeleverd dat we weten welke planeetstanden vaker met stijgende markten samenvallen dan met dalende, en binnen welk tijdsbestek een cyclus - mits deze daar rijp voor is - de grootste kans maakt om een top dan wel een dal te bereiken.
Venus die dichter bij de Zon staat dan de Aarde lijkt vanuit ons gezichtspunt eens per anderhalf jaar van richting te veranderen om vervolgens een week of zes schijnbaar achteruit te lopen. Veel markten vertonen de neiging om nagenoeg precies die dag of hoogstens met een handelsdag verschil een belangrijke draai in te zetten. Dit jaar gaat Venus vanaf 27 juli weer draaien en wandelt tot 8 september retrograde. Op basis van historisch onderzoek naar dit fenomeen, zullen veel markten een trendverandering inzetten die minstens deze periode voortduurt.

Goud en zilver in het grote plaatje
Ik heb het eerder al gezegd: goud heeft op tussentijdse correcties na, nog een flink aantal jaren van minstens gestage groei voor de boeg. Bij zilver is dat een ander verhaal, want zilver verkeert nu in de laatste 4-jaars fase binnen de daar waargenomen 18-jaars cyclus, die juni 2006 begon toen op 9,45 het dal werd bereikt. In de laatste fasen vertonen cycli de meeste bearish eigenschappen, maar dat neemt niet weg dat de markt eerst nog kan “hypen” voordat de daling inzet – dat wordt dus in dat geval een steile.

Dus ja, zilver kan nog exploderen, maar cyclusanalyse zegt dat er daar een correctie plaatsvindt van minstens 38% van de totale groei sinds 1991-93 (zilver was toen nog $3,50) – gelukkig pas binnen 9 maanden van oktober 2010. Volop profiteren van de komende groei is zeker niet verkeerd, maar ik zou willen zeggen: ‘Wees gedisciplineerd en hanteer uw stops / conditionele orders voor het beste resultaat’. Samenvattend: het perspectief voor de komende jaren ziet er voor goud beter uit dan voor zilver, dat over een paar jaar een forse klap kan moeten incasseren.

Goud en zilver in 2007
Alle (in het Forecast book for 2007 uitgebreid toegelichte) analyses resumerend, kan goud in 2007 best nog onder de dalen van 2006 komen. Zilver heeft in 2006 met 9,45 een krachtigere steun gelegd, waar de koersen dit jaar waarschijnlijk wel boven zullen blijven. Voor beide markten geldt dat ze van maart tot en met juli 2007 kunnen dippen: om daarna de eerdere hoogtepunten weer op te zoeken en daar misschien zelfs nog ver boven te komen. Er valt zoveel over te vertellen dat ik het allemaal niet in een inleidend artikel kwijt kan. De tussenliggende golven die de edelmetaalkoersen op kortere termijn maken wil ik graag in een volgend artikel nader toelichten.

 

Irma Schogt


Irma Schogt: Voorheen jarenlang vreemdevalutahandelaar bij ABNAMRO, Nederlandse distributeur van Merriman’s market-timingmethode. Merriman ontwikkelde een market-timingmethode op basis van historische grafieken, geokosmische invloeden en technische analyse.


De auteur bezit op het moment van schrijven posities in de genoemde commodities. De handel in financiële instrumenten is altijd voor eigen risico. De koper dient te allen tijde zelf onderzoek te doen naar risico’s. De auteur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden verliezen aan de hand van bovenstaande column.


 


De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ook hierbij is weer het edelmetaal-info.nl uitgangspunt: deze column kan als startpunt dienen voor je eigen onderzoek.

Deze column is geschreven op persoonlijke titel van de auteur. De mening van de auteur of de strekking van de column kan tegenstrijdig zijn met de mening van de webmaster of andere columnisten. Het intelectueel eigendom van de column en dus de copyrigths liggen bij de auteur. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site gekopieerd worden en op één of andere manier elders worden weergegeven.
2005 2006 2007© Wilbert Geers
 

 

 
 Disclaimer: ik kan de juistheid, integriteit en kwaliteit van mijn websites niet garanderen en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven.   Ideeën of vragen.......stuur me een e-mail: edelmetaal@wilbertgeers.nl


T